Ιερός Ναός Κοιμήσεων της Θεοτόκου
(“Παναγίτσα” Κορωνιού)

Μικρός κοιμητηριακός ναός του τύπου της απλής βασιλικής με δίρριχτη στέγη που μπορεί να χρονολογηθεί στα τέλη, περίπου, του 17ου αιώνα ή στις αρχές του 18ου αιώνα. Ο ναός δυτικά επεκτείνεται σε μακρόστενο στεγασμένο χώρο που χρονολογείται μεταγενέστερα και έχει είσοδο από τα νότια. Η τοξωτή θύρα εισόδου του κυρίως ναού βρίσκεται στη δυτική πλευρά. Οι τοίχοι είναι από αργολιθοδομή.

Ο ναός είναι ολόκληρος εικονογραφημένος εκτός από την ξυλόστεγη οροφή. Το κτιστό τέμπλο είναι επίσης εικονογραφημένο. Από την πλούσια εικονογραφική διακόσμηση, ξεχωρίζει η παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας που καταλαμβάνει όλο το δυτικό τοίχο μαζί με πλήθος παραπληρωματικών θεμάτων. Στους πλάγιους τοίχους υπάρχουν ολόσωμες μορφές Αγίων και Χριστολογικές σκηνές σε διάχωρα κόκκινης ταινίας. Στην κόγχη του Ιερού σώζεται σε καλή κατάσταση η Πλατυτέρα και χαμηλότερα συλλειτουργούντες ιεράρχες και μια ενδιαφέρουσα σκηνή Μελισμού.  

Μετάβαση στο περιεχόμενο