Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου

Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου

Μονόκλιτο θολοσκέπαστο κτίσμα στον τύπο της απλής βασιλικής με δίρριχτη στέγη που ανατολικά απολήγει σε ημικυκλική αψίδα. Ο ναός είναι κτισμένος από αργολιθοδομή με παρέμβλητα κομμάτια πλίνθων και το δάπεδο είναι πλακόστρωτο. Πάνω από την είσοδο βρίσκεται εντοιχισμένη μαρμάρινη επιγραφή η οποία αναφέρει πως ο ναός ανακαινίστηκε στις 6 Αυγούστου 1622 “εις τόπο λεγόμενο Λεγουρήου”.

Ο ναός καλύπτεται πλήρως από αγιογραφίες. Από τη σειρά των παραστάσεων εντυπωσιάζει η σύνθεση της Δευτέρας Παρουσίας στο δυτικό τοίχο, οι ολόσωμες μορφές Αγίων και οι Χριστολογικές σκηνές των πλάγιων τοίχων σε διάχωρα κόκκινης ταινίας, ο Παντοκράτωρ του θόλου, η Πλατυτέρα καθώς και μια ενδιαφέρουσα σκηνή Μελισμού στο Ιερό. Τα γενικά χαρακτηριστικά τους είναι η ακρίβεια του σχεδίου, οι σωστές αναλογίες, η αυστηρότητα και οι τολμηροί χρωματικοί συνδυασμοί. Στην εικονογράφηση διακρίνεται το ιδίωμα δύο τουλάχιστον ζωγράφων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο