Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής

Γκάτζιος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος – Πρόεδρος
Ξυπολιάς Ιωάννης, Αντιδήμαρχος – Μέλος
Κατσίγιαννης Σπύρος, Αντιδήμαρχος – Μέλος
Σχινάς Φώτιος, Αντιδήμαρχος – Μέλος
Μπλάτσου Αναστασία, Αντιδήμαρχος – Μέλος

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο