Στο Δημοτικό Συμβούλιο, στις 04/01/2024, εκλέχθηκαν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής για τη Θητεία από 04.01.2024 έως 30.6.2026, ως εξής :

Δήμαρχος Αναστάσιος Χρόνης (Πρόεδρος)

Τακτικά Μέλη

Από την παράταξη “Δύναμη ΙΙροοπτικής”
1. Γαλάνης Κωνσταντίνος
2. Μαγγέλης Χρήστος

Από την παράταξη “Δημιουργική συνΕργασία Επιδαύρου”
1. Σαρρής Ιωάννης (Αντιπρόεδρος)
2. Κόλλιας Κωνσταντίνος


Αναπληρωματικά Μέλη

Από την παράταξη “Δύναμη ΙΙροοπτικής”
1. Λαλιώτης Ιούλιος
2. Οψιμούλης Φώτιος
3. Παύλου Γεώργιος-Παρ.
4.Κωστούρου Χριστίνα
Από την παράταξη “Δημιουργική συνΕργασία Επιδαύρου”
1.Οικονόμου Αναστάσιος
2.Κόλλιας Ηρακλής

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 01/2024.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο