Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ Δήμου Επιδαύρου (για 10-12-2021).

Προσκλήσεις ΔΣ|

Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση.... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ Δήμου Επιδαύρου (για 10-12-2021).

Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση του Δ.Σ Δήμου Επιδαύρου.

Προσκλήσεις ΔΣ|

Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση.... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση του Δ.Σ Δήμου Επιδαύρου.

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 30η-11-2021.

Προσκλήσεις ΔΣ|

Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση.... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 30η-11-2021.

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Προσκλήσεις ΔΣ|

Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση.... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 01η-11-2021

Προσκλήσεις ΔΣ|

Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση.... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 01η-11-2021

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 19η-10-2021

Προσκλήσεις ΔΣ|

Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση.... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 19η-10-2021

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου (Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής, ετών 2019 και 2020)

Προσκλήσεις ΔΣ|

Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση.... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου (Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής, ετών 2019 και 2020)

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δ.Σ. Δήμου Επιδαύρου.

Προσκλήσεις ΔΣ|

Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση.... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δ.Σ. Δήμου Επιδαύρου.

Ανακοίνωση για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για τα έτη 2019 και 2020.

Προσκλήσεις ΔΣ|

Την Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19.00΄, σε ειδική συνεδρίαση... Διαβάστε περισσότερα → Ανακοίνωση για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για τα έτη 2019 και 2020.

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δ.Σ. Δήμου Επιδαύρου.

Προσκλήσεις ΔΣ|

Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση.... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δ.Σ. Δήμου Επιδαύρου.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο