ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝ. ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (Φ.Ο.Π.) στο Δήμο Επιδαύρου».

Διαγωνισμοί|

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ... Διαβάστε περισσότερα → ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝ. ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (Φ.Ο.Π.) στο Δήμο Επιδαύρου».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΩΝ»

Διαγωνισμοί|

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο.... Διαβάστε περισσότερα → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΩΝ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων βιοκλιματικού και ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα με την ανάπλαση δικτύου πεζοδρομίων και ποδηλατόδρομου στο Δήμου Επιδαύρου»

Διαγωνισμοί|

Δείτε εδώ την Προκήρυξη. Δείτε εδώ τη σχετική Διακήρυξη.... Διαβάστε περισσότερα → ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων βιοκλιματικού και ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα με την ανάπλαση δικτύου πεζοδρομίων και ποδηλατόδρομου στο Δήμου Επιδαύρου»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ».

Διαγωνισμοί|

Δείτε εδώ την Προκήρυξη. Δείτε εδώ τη σχετική Διακήρυξη.... Διαβάστε περισσότερα → ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ».

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ.

Διαγωνισμοί|

Δείτε εδώ την Προκήρυξη Ανοικτού  Διαγωνισμού.... Διαβάστε περισσότερα → Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ»

Διαγωνισμοί|

Δείτε εδώ την Προκήρυξη Ανοικτού  Διαγωνισμού.... Διαβάστε περισσότερα → ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΩΝ».

Διαγωνισμοί|

Δείτε εδώ τη Περίληψη της Διακήρυξης.... Διαβάστε περισσότερα → ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΩΝ».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο:”(Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού Τ.Κ. Αρχαίας Επιδαύρου) «Ανάπλαση πλατείας Αρχαίας Επιδαύρου»”.

Διαγωνισμοί|

Έργο, με τίτλο:”(Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και... Διαβάστε περισσότερα → ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο:”(Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού Τ.Κ. Αρχαίας Επιδαύρου) «Ανάπλαση πλατείας Αρχαίας Επιδαύρου»”.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

Διαγωνισμοί|

Δείτε εδώ την Προκήρυξη Ανοικτού  Διαγωνισμού.... Διαβάστε περισσότερα → ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για τη συμμετοχή στην διεξαγωγή διαδικασίας Απ. Ανάθεσης (του άρθρου 120, παρ.3β του Ν.4412/2016) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο:«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ»

Διαγωνισμοί, Τα νεα Μας|

Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση.... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για τη συμμετοχή στην διεξαγωγή διαδικασίας Απ. Ανάθεσης (του άρθρου 120, παρ.3β του Ν.4412/2016) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο:«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ»

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο