Τα νεα Μας|

Η παρούσα διαδικασία Διαβούλευσης αφορά στη συμβολή των πολιτών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την προετοιμασία της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης (ΟΧΕ) των Δήμων Ναυπλιέων, Επιδαύρου και Ερμιονίδας.

Η «Ολοκληρωμένη Χωρική Παρέμβαση» (ΟΧΕ) αποτελεί χρηματοδοτικό και προγραμματικό εργαλείο υλοποίησης συνεκτικών αναπτυξιακών σχεδίων στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021- 2027.

Η Περιοχή Παρέμβασης στην οποία θα υλοποιηθεί η Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης (ΟΧΕ) αφορά στους Δήμους Ναυπλιέων, Επιδαύρου και Ερμιονίδας που ανήκουν στην ΠΕ Αργολίδας.

Η διαβούλευση αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τις ανάγκες, τα προβλήματα και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η περιοχή. Τα συμπεράσματα αυτά θα αξιοποιηθούν για τη χάραξη της καταλληλότερης Στρατηγικής για τους Δήμους Ναυπλιέων, Επιδαύρου και Ερμιονίδας.

Με το παρόν ερωτηματολόγιο καλούνται κάτοικοι, φορείς, επιχειρήσεις, να καταθέσουν την συμβολή τους, σε μια σειρά από αναπτυξιακά ζητήματα, η οποία καθίσταται απαραίτητη και πολύτιμη για τη διαμόρφωση μιας ισχυρής εταιρικής σχέσης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της Στρατηγικής ΟΧΕ των Δήμων Ναυπλιέων, Επιδαύρου και Ερμιονίδας.

Δείτε και συμπληρώστε εδώ το σχετικό ερωτηματολόγιο.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο