Τα νεα Μας|

Μετά από επιτόπια επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία μας(Δ/νση Αγροτικής Οικ. & Κτηνιατρικής Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) στους ελαιώνες της περιοχής Αγίου Δημητρίου, Αρκαδικού αλλά και την ενημέρωσή μας από το Δήμο Επιδαύρου συμπεραίνεται ότι για τις προαναφερθείσες Τοπικές Κοινότητα, δεν πληρείται η παραπάνω προϋπόθεση του ελάχιστου ποσοστού προβλεπόμενης ελαιοπαραγωγής.

Επομένως, η Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Αρκαδικού δεν θα ενταχθούν για το έτος 2023 στο πρόγραμμα συλλογικής αντιμετώπισης τον δάκού της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς, πού διενεργούνται από την ΔΑΟΚ Π.Ε. Αργολίδας.

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο της ΔΑΟΚ Π.Ε. Αργολίδας.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο