Διαγωνισμοί|

Έργο, με τίτλο:”(Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού Τ.Κ. Αρχαίας Επιδαύρου) «Ανάπλαση πλατείας Αρχαίας Επιδαύρου»”.

Δείτε εδώ την Περίληψη της Διακήρυξης.

Δείτε εδώ τη σχετική Διακήρυξη.

Δείτε εδώ την σχετική Μελέτη

Δείτε εδώ το ΕΕΕΣ/ ΤΕΥΔ.

Δείτε εδώ το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο