Τα νεα Μας|

Η υπ. αριθμ.1/2023 (ΑΔΑ 6Ω8Ω7Λ1-Τ9Λ) ανακοίνωση της Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέχρι 30-11-2023, τριών (3) ατόμων ενός μέχρι 60 ημερομισθίων με έναρξη από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την εξάντληση των 60 ημερομισθίων ενός μέχρι 34 ημερομισθίων με έναρξη από την λήξη της σύμβασης του πρώτου μέχρι την εξάντληση των 34 ημερομισθίων και ενός μέχρι 34 ημερομισθίων με έναρξη από τη λήξη του δεύτερου μέχρι την 30-11-2023, με την ειδικότητα ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ. Τα άτομα αυτά θα εργαστούν με την ειδικότητα του εργάτη αποθήκης, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παραπάνω ανακοίνωση.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

Δείτε εδώ το υπόδειγμα της αίτησης.

Οι αιτήσεις πλήρεις, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της ανακοίνωσης, θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023.

 

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο