Τα νεα Μας|

Εκδόθηκε η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2 «Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας»,
ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.4.3. του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 06/02/2023 & ώρα 09:00

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15/3/2023 & ώρα 14:00

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που λειτουργεί στον ιστότοπο: https://apozimiosi-metro343.alieia.gr

Δείτε εδώ ολόκληρη την Πρόσκληση.

 

 

 

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο