Τα νεα Μας|

Μπορείτε να αιτηθείτε από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2021 , σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 2539/14-6-2021, την επιχορήγηση για πρόσβαση σε προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, εάν είστε μόνιμος κάτοικος των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ), Λυγουριό, Δήμαινα, Νέα Επίδαυρος, Άγιος Ανδρέας, Άγιος Νικόλαος Αδάμι, Γαλαναίικα, Δημοσιά, Επάνω Επίδαυρος, Κοκκινάδες, Κολιάκι, Χάνι Μερκούρη μπορείτε να αιτηθείτε είτε για την:
•επίγεια ευρυεκπομπή
•δορυφορική ευρυεκπομπή
•σταθερή ή κινητή ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο
Για τα παραπάνω ισχύουν:
•χορήγηση και εγκατάσταση του απαραίτητου ευρυζωνικού εξοπλισμού όπου απαιτείται
•8 χρόνια πρόσβασης σε προγράμματα εθνικής και τοπικής εμβέλειας
•8 χρόνια εγγύησης εξοπλισμού και της εγκατάστασης του όταν αυτός απαιτείται
•ελεύθερη επιλογή παρόχου
Διαδικασία Αίτησης για Δικαιούχους
Η αίτηση υποβάλλεται με πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου ηλεκτρονικά είτε από τον
ίδιο είτε μέσω των εξουσιοδοτημένων χρηστών των Κ.Ε.Π., ύστερα από ταυτοποίησή
του, μέσω σχετικής εφαρμογής (https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-psephiakesdiakuberneses/psephiakes-diakuberneses/leukes-periohes ) της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).
Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας από τις βάσεις δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ και της ΑΑΔΕ, τα στοιχεία της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου, απλοποιώντας σημαντικά τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των Δήμων.
Επικοινωνία
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο αρωγής χρηστών της δράσης Δευτέρα με Παρασκευή 09:00 – 17:00 στο τηλέφωνο 215 215 7840 είτε μέσω email, στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@tvcoverage.gr.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο