Προσκλήσεις ΔΣ|

Την Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19.00΄, σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και στην ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/10.09.2021 (ΦΕΚ 4206/12.10.2021 τεύχος Β’) “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00΄” θα διεξαχθεί ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για τα έτη 2019 και 2020 σύμφωνα με την 65/11-06-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου.

Λόγω των περιοριστικών μέτρων, οι δημότες μπορούν να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση σε απευθείας μετάδοση, μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου www.epidavros.gr και να υποβάλουν τις ερωτήσεις ή τις παρατηρήσεις τους στα email: g.apostol@1288.syzefxis.gov.gr και vasilis@1288.syzefxis.gov.gr

Ο Δήμαρχος

Αναστάσιος Κ. Χρόνης

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο