Διαγωνισμοί|

Δείτε εδώ την Περίληψη της Διακήρυξης.

Δείτε εδώ την Διακήρυξη Συνοπτικής Διαδικασίας.

Κατεβάστε εδώ το αρχείο ΤΕΥΔ.

Κατεβάστε εδώ το ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Κατεβάστε εδώ την ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.

Κατεβάστε εδώ το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ.

Κατεβάστε εδώ τον Προϋπολογισμό.

Κατεβάστε εδώ την Τεχνική Έκθεση.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο