Προσκλήσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου|

Αρ. Πρωτ. 07 , Αρχαία Επίδαυρος : 06 /04/2020

Σας  καλούμε  σε   ειδική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Επιδαύρου   που  θα  γίνει  διά  περιφοράς ,   με  την  διαδικασία  των  διατάξεων  του  άρθρου  67,  παρ.  5  του  Ν. 3852/2010  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  10,  παρ.  1,  της  από 11-03-2020  Πράξης   Νομοθετικού  Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/11-3-2020/τ. Α΄),  την Παρασκευή  10 – 04- 2020  και  ώρα  14.30’,    για  την  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης που  αφορά  το  παρακάτω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης:

ΘΕΜΑ: « Ψήφιση  του  Προϋπολογισμού  και  του  Ολοκληρωμένου  Πλαισίου  Δράσης  του  Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου   Επιδαύρου,   οικ.  έτους  2020» . 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ  ΤΑΜΕΙΟΥ  ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΙΟΥΛΙΟΣ  ΛΑΛΙΩΤΗΣ 

       

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο