Προσκλήσεις ΟΕ|

Αριθ. Πρωτ: 1171, Λυγουριό:30-3-2020 

 Σας καλούμε σε  συνεδρίαση της  Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Επιδαύρου, που θα γίνει  δια περιφοράς με την διαδικασία των διατάξεων του αρθ. 67 παρ.5 του Ν.3852/10  όπως ορίζεται στο αρθρ. 10 παρ. 1  της από 11 Μαρτίου  2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 55/11-3-20/τ.Α),  την Παρασκευή 03-4-2020 και ώρα 11:30 π.μ.΄για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

  1. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού «Προμήθεια αλυσοπρίονων και λοιπού εξοπλισμού».
  2. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού  «Προμήθεια  Εξαρτημάτων κουβά (JCB) ελαστικοφόρου φορτωτή».
  3. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού  «Εγκατάσταση συστήματος Τηλε-εργασίας Υπηρεσιών Δήμου Επιδαύρου».
  4. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και προϋπολογισμού «Προμήθεια δύο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και δύο καρτών συνομιλίας».
  5. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού  για «Προμήθεια Ζωοτροφών και εξοπλισμού  για την σίτιση αδέσποτων ζώων».
  6. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού  για την «Προμήθεια υγειονομικού υλικού».
  7. Εισήγηση τροποποίησης Προϋπολογισμού 2020 για την αποδοχή  συμπληρωματικού ποσού 37.900,00€ από επιχορήγηση του ΥΠΕΣ για «Μικρούς Νησιωτικούς και  Ορεινούς Δήμους».
  8. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Αναψυκτηρίου στην πλατεία Νέας Επιδαύρου.

                  

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

Αναστάσιος Κ. Χρόνης

Δήμαρχος Επιδαύρου

           

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο