Τα Νέα, Τα νεα Μας|

Αρ.Πρ. :  12 , ΛΥΓΟΥΡΙΟ  6/3/2020

Σας  καλούμε  σε  συνεδρίαση  της  Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  που θα  γίνει  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  Δημοτικού Συμβουλίου  (ισόγειο  Δημαρχείου  Επιδαύρου)     στο Λυγουριό , στις  10 /3 / 2020  ημέρα Τρίτη  και   ώρα 10:30 π.μ. για  συζήτηση  και     λήψη  απόφασης   στα   παρακάτω  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

1)  Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης  ποσού 13.421,33 € από το υπ. εσωτερικών  για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Α΄ κατανομή 2020) .

2)  Έγκριση  για ανάθεση   προμήθειας  ειδών υγιεινής και απορρυπαντικών.

3)  Έγκριση  για ανάθεση   προμήθειας χαρτιού φωτοτυπικών.

4)  Έγκριση  για ανάθεση   προμήθειας  σχολικών αναλώσιμων αγαθών.

Ο  Πρόεδρος

ΦΩΤΙΟΣ   ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο