Προσκλήσεις ΔΣ|

Αριθ. Πρωτ.811 , Λυγουριό, 26 Φεβρουαρίου 2020

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση».

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/20120 η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου (ισόγειο Δημαρχείου), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης και ληφθούν αποφάσεις επ’ αυτών:

  1. Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής και υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον διότι η προθεσμία για την υποβολή των αιτημάτων της πρόσκλησης λήγει στις 28/2/2020 και πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες πληρότητας του φακέλου.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Οψιμούλης

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο