Προσκλήσεις ΔΣ|

Αριθ. Πρωτ.  738 /20-2-2020

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση».

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου (ισόγειο Δημαρχείου), προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα ημερήσιας διάταξης και ληφθούν αποφάσεις επ’ αυτών:

 1. Συζήτηση σχετικά με την αναστολή λειτουργίας του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στο Λυγουριό
 2. Τροποποίηση της 167/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου περί  “Υποβολής πρότασης με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Επιδαύρου», στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος II» στην Πρόσκληση ΙΧ με τίτλο «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων»
 3. Υποβολής πρότασης με τίτλο «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Επιδαύρου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Άξονα Προτεραιότητας: 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ»
 4. Εξέταση αίτησης της ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ για έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου-εξόδου στην επιχείρησή της στην θέση “ΑΠΙΔΙΑ” Κοινότητας Νέας Επιδαύρου
 5. Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1&2 του Β.Δ 28.3/15.4.1957
 6. Σύσταση συνδέσμου με την επωνυμία “Διαδημοτικός Σύνδεσμος Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς”
 7. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Επιδαύρου στο “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ”
 8. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού 2019 [Δ΄ τριμήνου 2019]
 9. Αποδοχή και κατανομή πίστωσης 27.410,00 € στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες α’ τριμήνου 2020
 10. Εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της 25ης Μαρτίου
 11. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος του συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Επιδαύρου και του ιδιώτη κ. Καφτάνη Μ. Γεωργίου για την μίσθωση ακινήτου στην Αρχαία Επίδαυρο το οποίο χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων
 12. Εκμίσθωση δημοτικού περιπτέρου (αναψυκτηρίου) στην Νέα Επίδαυρο
 13. Σύναψη δημόσιας σύμβασης για την μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
 14. Προγραμματισμός εκδηλώσεων του ΚΑΠΗ Δήμου Επιδαύρου α΄ εξαμήνου έτους 2020 
 15. Συζήτηση αίτησης της Ένωσης Κάμπινγκ Αργολίδας σχετικά με το ελεύθερο κάμπινγκ στο Δήμο Επιδαύρου

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Οψιμούλης

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο