Ανακοινώσεις|

Το Σάββατο16 Φεβρουαρίου 2019 παρουσιαστήκαν στην Αρχαία Επίδαυρο από τον καθηγητή του Heilbronn University,Sebastian Kaiser-Jovy τα αποτελέσματα της έρευνας

πάνω στους τομείς της περαιτέρω ανάπτυξης του προϊόντος του Epidavros Triathlon, και τις οικονομικές ωφέλειες που απορρέουν από την διεξαγωγή και ανάπτυξη του αγώνα, στο τουριστικό προϊόν της Επιδαύρου και της ευρύτερης περιοχής.

Τα συμπεράσματα που παρουσίασε ο Καθηγητής ήταν τα ακόλουθα:

1.    Το Epidavros Action δημιούργησε έναν άμεσο κύκλο εργασιών περίπου 150.000 ευρώ σε ένα Σαββατοκύριακο και αυτό είναι μόνο το λεγόμενο “αρχικό όφελος”, με πολλαπλασιαστικά οφέλη που φθάνουν τα 240.000 ευρώ από περίπου 1.000 άτομα (αθλητές και επισκέπτες) που δεν θα είχαν έρθει στην περιοχή χωρίς τον αγώνα.

2.    Η εκδήλωση συντέλεσε στην ανάδειξη πολιτιστικών και ιστορικών σημείων ενδιαφέροντος, καθώς και στην  αξιοποίηση τοπικών επιχειρήσεων (διαμονή – εστίαση).

3.    Η ικανοποίηση τόσο των αθλητών όσο και των θεατών ήταν υψηλή, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα όχι μόνο επιστροφής τους, αλλά και την μεταφορά καλών συστάσεων – σχολίων.

4.    Η κατάλληλη ενσωμάτωσή μιας αθλητικής διοργάνωσης στη στρατηγική τουριστικού προορισμού και δεδομένης της υποστήριξης και της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας και των διαφόρων ενδιαφερομένων μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ευημερία και την ανάπτυξη ενός τουριστικού προορισμού.

5.    Εκδηλώσεις όπως το Epidavros Action μπορούν να συμβάλλουν θετικά στην κοινωνική συνοχή ανθρώπων / εθελοντών από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και βιογραφικά.

Όλα τα παραπάνω κάνουν απαραίτητη μία πιο στενή συνεργασία πάνω σε πιο αυστηρά και επαγγελματικά πλαίσια μεταξύ των διοργανωτών, της τοπικής κοινωνίας και της Πολιτείας, να ενεργοποιηθούν διάφορες κοινωνικές ομάδες και να καλλιεργηθούν περαιτέρω έννοιες όπως η μεταξύ τους συνεργασία και ο εθελοντισμός.   Χρειάζεται επιπλέον καθοδήγηση και τεχνογνωσία για το ποιες δράσεις πρέπει να δρομολογηθούν αλλά και πως οι δράσεις αυτές θα φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

   Ο Δήμαρχος

 Κωνσταντίνος Γκάτζιος


Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο