Ανακοινώσεις|

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο Υπομέτρο 6.3

«Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 του Κανονισμού (ΕΚ) 1305/2013 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.).

Περίοδος, υποβολής αιτήσεων στήριξης – έτος αναφοράς αίτησης στήριξης:

– Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης ορίζεται η περίοδος από 4 Μαρτίου 2019 έως 15 Μαΐου 2019 και ως περίοδος έγκρισης αυτών η μετά την 16η Μαΐου 2019 περίοδος.

– Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το έτος 2018. Συνεπώς η αίτηση στήριξης συντάσσεται βάση των δεδομένων της Ενιαίας Αίτηση Ενίσχυσης 2018.

Δείτε εδώ την περίληψη της Πρόσκλησης.

Δείτε εδώ αναλυτικά ολόκληρο το κείμενο της Πρόσκλησης.

Μπείτε εδώ για το ηλεκτρονικό HELPDESK που λειτουργεί για αυτό το Υπομέτρο (6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»).

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο