Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ  ΙΑΤΡΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».

Δείτε εδώ την Αναλυτική Διακήρυξη.

Δείτε εδώ την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

Κατεβάστε εδώ τα αρχεία της σχετικής μελέτης.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο