Ανακοινώσεις|

? ??????????? ??????? ?? ?????????? ?? ?? ?????? ????? ?.?. ????? ??????? ??? ?????????? ???? ??????????? ???????? ?? ???? «?????? ??? ?????????. ???????????? ??????????????????? ?? ???? ??? ??????», ? ????? ?? ??????????????? ??? ?????? 21/12/2017 ??? ??? 17:00,

στη Συνεδριακή Αίθουσα του Ξενοδοχείου “Verdelis Inn” στην Παλαιά Επίδαυρο.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Προπαρασκευαστικής Φάσης του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας «Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας με βάση την αλιεία», του τοπικού προγράμματος CLLD /LEADER, Μέτρο 4.3 της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020, με εταίρους την Αναπτυξιακή Πάρνωνα και το Δίκτυο Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των φορέων της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος της Ανατολικής Πελοποννήσου και η προβολή-δημοσιότητα των ενεργειών του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας στον τομέα της αλιείας.
Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ Πάρνωνα “Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας & Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας” καθώς επίσης και παρουσίαση των δράσεων της αλιείας στο πλαίσιο ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης των φορέων, όπου θα αναφερθούν οι βασικοί στόχοι και άξονες που τίθενται μέσα από το τοπικό πρόγραμμα και αφορούν σε δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις και ιδιωτικές επενδύσεις, αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής της Ανατολικής Πελοποννήσου και αξιοποιώντας δυναμικά της στοιχεία και ήδη υπάρχουσες καλές πρακτικές.
Με εκτίμηση
Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας
Μαρίνης Μπερέτσος

Δείτε εδώ το σχετικό Πρόγραμμα.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο