Ανακοινώσεις|

????????????? ??? ???????? ??? ??????????? ??????????????, ?? ???? ?? ???????? ?????????????? ??? ?? ????? 1.3, ?????????? ??????????? ????? 2017, ??? ???? ?????????? ??? ???????? ?????? ??? ????? ??? ???????? ??? ??? ????? ??????? ?.?.

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΚΥΔ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (ΕΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ)

Με βάση την υπ’ αριθμ.7500/04-12-2017 σχετική ανακοίνωση του ΚΥΔ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους, έως 12/12/2017, στα γραφεία της ΕΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ.

Δείτε εδώ την κατάσταση Απορριπτομένων με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας για το Μέτρο 1.3.

Δείτε εδώ το έντυπο ενδικοφανούς προσφυγής.

Δείτε εδώ το έντυπο με τις οδηγίες.

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΛΕΑΓΡΟΣ Ο..Ε.

Με βάση την από 01-12-2017 σχετική ανακοίνωση, οι προσφυγές υποβάλλονται,  ως την Τρίτη 12/12/2017, είτε απευθείας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, Περιφερειακές Μονάδες ή Νομαρχιακές Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., είτε στους πιστοποιημένους φορείς υποβολής αιτήσεων με την υποχρέωση των τελευταίων να τις αποστέλλουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Στην προσφυγή του ο γεωργός οφείλει να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους καθώς και να προσκομίζει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο προκειμένου να αποδείξει το αληθές των λόγων του.

Δείτε εδώ την κατάσταση Απορριπτομένων με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας για το Μέτρο 13 (Υπομέτρο 13.1)

Δείτε εδώ την κατάσταση Απορριπτομένων με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας για το Μέτρο 13 (Υπομέτρο 13.2)

Δείτε εδώ την κατάσταση Επιλαχόντων με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας για το Μέτρο 13 (Υπομέτρο 13.1)

Δείτε εδώ την κατάσταση Επιλαχόντων με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας για το Μέτρο 13 (Υπομέτρο 13.2)


Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο