Ανακοινώσεις|

????? ??? ?? ??????? ????????? (???????? 6.1 “??????????? ???? ???????”) ?? ?????? ???3442/?.?’/25.10.2016.

????? ??? ??? ???????????? ????????? ??? ????????? 6.1 “??????????? ???? ???????”

????? ??? ??? ??’ ?????.????.10071/24-11-2016 ??????? ???????????? ??? ?????????? (UPDATE 05-12-2016)

????? ??? ??? ??’ ?????.????.11562/15-12-2016 ??????? 2?? ???????????? ??? ?????????? (UPDATE 21-12-2016)

????? ??? ??? ??’ ?????.????.12372/28-12-2016 ??????? 3?? ???????????? ??? ?????????? (UPDATE 16-01-2017)

????? ??? ??? ??’ ?????.????.3892/11-4-2017 ??????? 4?? ???????????? ??? ?????????? (UPDATE 22-5-2017)

Η αναλυτική περιγραφή του Υπομετρου 6.1 και η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των δικαιούχων αναφέρονται στην με αριθμ.8585/10-10-2016 Υπουργική Απόφαση που βρίσκεται στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr .

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο