Ανακοινώσεις|

????????????? ?? ???????? ??? ?????????????????? ??? ???? ????????? :

?? ??? ???????????? ?????????? ??? ?? ?????? ???? ?? ?????????? ?????? ???? ???????????? ??? ??????? ??? ?????????? ??? ?? ???? ???

  • Να γνωστοποιούν έγκαιρα στις υπηρεσίες του Δήμου την πρόθεση τους για παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων προκειμένου για την διεξαγωγή των εκδηλώσεων τους , ώστε να γίνεται ο καλύτερος δυνατός προγραμματισμός και να αποφεύγεται το φαινόμενο της ταυτόχρονης διεξαγωγής δράσεων .

Από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Επιδαύρου

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο