Η Δ.Ε.Υ.Α είναι ικανή να αναπτύχθει με ευελιξία για να αντιμετωπίσει ριζικά, μεθοδικά και μακροχρόνια τις ανάγκες του κυκλώματος ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης με την μελέτη και εκτέλεση των απαραίτητων σοβαρών έργων ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και προστασίας του περιβάλλοντος στην περιοχή αρμοδιότητάς της. Επίσης, η Δ.Ε.Υ.Α. Επιδαύρου έχει τη δυνατότητα διαχείρισης, αξιοποίησης και εμπορίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Α/Α                      ΤΑΚΤΙΚΟΙ   ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
  1.

Παύλου Νικ. Γεώργιος-Παρασκευάς

( Πρόεδρος )


27530-41656            

697-1967972

 
  2.

Λαλιώτης Ελευθ. Ιούλιος

(Αντιπρόεδρος)


27530-41187        

698-0800008

Ρώτας Νικ. Δημήτριος

697-4631912

  3.

Γαλάνης Δημ. Κωνσταντίνος

27530-99820          

697-3243195

Κουστένης Βασ.  Γεώργιος

693-7209930

  4.

Λιούγκα Δημ. Ευγενία

27530-22845         

698-8117778

Τουρλούκη Ευαγ. Γεωργία

27530-23538 

697-3052733

  5.

Κωστούρου Αναστ. Χριστίνα

27530-61240            

694-0858666

Σμυρλή  Γρηγ.  Ευαγγελία

27530-42136    

693-4200130

  6.

Τσιλογιάννης Ευαγ. Αλέξανδρος

27530-22933            

6985063497

Οικονόμου Γεωργ. Αναστάσιος

27530-31187  

697-4045839

  7.

Μπινιάρης Αναστ. Ιάσωνας

27530-22331            

697-8075406

Καμπίτης  Γεωργ.  Σταύρος

27530-23204      

697-3841104

  8.

Μπιμπής Γεωργ. Βασίλειος

27530-22525            

697-3626300

Καραμπέτσος Γεωργ. Δημήτριος

27530-31432 

697-4149310

  9.

Μπινιάρης Αθαν. Γεώργιος

697-1878284

Γκόνης Δημ. Κων/νος

27530-61198      

697-7454836

10.

Φελιμέγκα Χαρ. Νικολέττα

27530-41369            

6980396915

Μπλάτσου  Ιωάν.  Αναστασία

27530-31933     

697-6574009

11.

Μούγιος Σπυρ. Εμμανουήλ

(Εκπρόσωπος των εργαζομένων)

27520-26642           

698-3446520                  

   

Σακελλαρίου Νικ. Γεώργιος

697-6555724              

 

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο