ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων βιοκλιματικού και ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα με την ανάπλαση δικτύου πεζοδρομίων και ποδηλατόδρομου στο Δήμου Επιδαύρου»

Διαγωνισμοί

Δείτε εδώ την Προκήρυξη. Δείτε εδώ τη σχετική Διακήρυξη. Δείτε εδώ το... Διαβάστε περισσότερα → ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων βιοκλιματικού και ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα με την ανάπλαση δικτύου πεζοδρομίων και ποδηλατόδρομου στο Δήμου Επιδαύρου»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ».

Διαγωνισμοί

Δείτε εδώ την Προκήρυξη. Δείτε εδώ τη σχετική Διακήρυξη. Δείτε εδώ την... Διαβάστε περισσότερα → ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ».

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ.

Διαγωνισμοί

Δείτε εδώ την Προκήρυξη Ανοικτού  Διαγωνισμού. Δείτε εδώ τη σχετική... Διαβάστε περισσότερα → Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ»

Διαγωνισμοί

Δείτε εδώ την Προκήρυξη Ανοικτού  Διαγωνισμού. Δείτε εδώ τη σχετική... Διαβάστε περισσότερα → ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΩΝ».

Διαγωνισμοί

Δείτε εδώ τη Περίληψη της Διακήρυξης.... Διαβάστε περισσότερα → ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΩΝ».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο:”(Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού Τ.Κ. Αρχαίας Επιδαύρου) «Ανάπλαση πλατείας Αρχαίας Επιδαύρου»”.

Διαγωνισμοί

Έργο, με τίτλο:”(Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και αναβάθμιση του... Διαβάστε περισσότερα → ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο:”(Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού Τ.Κ. Αρχαίας Επιδαύρου) «Ανάπλαση πλατείας Αρχαίας Επιδαύρου»”.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο