Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση παραχώρησης χώρων αιγιαλού και παραλίας στην Κοινότητα της Αρχαίας Επιδαύρου στη θέση ΓΙΑΛΑΣΙ.

Διαγωνισμοί

Δείτε εδώ τη σχετική Διακήρυξη.... Διαβάστε περισσότερα → Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση παραχώρησης χώρων αιγιαλού και παραλίας στην Κοινότητα της Αρχαίας Επιδαύρου στη θέση ΓΙΑΛΑΣΙ.

Διακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικού κυλικείου Τ.Κ. Λυγουριού

Διαγωνισμοί

Δείτε εδώ τη σχετική Διακήρυξη.... Διαβάστε περισσότερα → Διακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικού κυλικείου Τ.Κ. Λυγουριού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Επιδαύρου».

Διαγωνισμοί

Δείτε εδώ την περίληψη της Διακήρυξης. Δείτε εδώ τη Διακήρυξη.... Διαβάστε περισσότερα → ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Επιδαύρου».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή γενικών υπηρεσιών, με τίτλο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ».

Διαγωνισμοί

Δείτε εδώ την περίληψη της Διακήρυξης. Δείτε εδώ τη Διακήρυξη. Κάντε λήψη... Διαβάστε περισσότερα → ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή γενικών υπηρεσιών, με τίτλο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ»

Διαγωνισμοί

Δείτε παρακάτω τη σχετική Διακήρυξη: 6ΣΔΨΩΡΨ-ΗΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και... Διαβάστε περισσότερα → ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ»

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την 28-2-2020

Ανακοινώσεις, Διαγωνισμοί, Προσκλήσεις ΟΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την 28-2-2020

Close Search Window
Skip to content