ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Διαγωνισμοί

Δείτε εδώ τη σχετική Διακήρυξη.... Διαβάστε περισσότερα → ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ.

Διαγωνισμοί

Δείτε εδώ τη σχετική Διακήρυξη.... Διαβάστε περισσότερα → ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝ. ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (Φ.Ο.Π.) στο Δήμο Επιδαύρου».

Διαγωνισμοί

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ... Διαβάστε περισσότερα → ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝ. ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (Φ.Ο.Π.) στο Δήμο Επιδαύρου».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΩΝ»

Διαγωνισμοί

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο.... Διαβάστε περισσότερα → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΩΝ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων βιοκλιματικού και ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα με την ανάπλαση δικτύου πεζοδρομίων και ποδηλατόδρομου στο Δήμου Επιδαύρου»

Διαγωνισμοί

Δείτε εδώ την Προκήρυξη. Δείτε εδώ τη σχετική Διακήρυξη. Δείτε εδώ το... Διαβάστε περισσότερα → ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων βιοκλιματικού και ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα με την ανάπλαση δικτύου πεζοδρομίων και ποδηλατόδρομου στο Δήμου Επιδαύρου»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ».

Διαγωνισμοί

Δείτε εδώ την Προκήρυξη. Δείτε εδώ τη σχετική Διακήρυξη. Δείτε εδώ την... Διαβάστε περισσότερα → ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ».

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο