Τηλέφωνο: 2753360100
Email: dimasc@otenet.gr

Αποκεντρωμένη Διοικητική Υπηρεσία: 2753360200 & 2753041250, Email:epidavr@otenet.gr

Υπαίθριο Εμπόριο-Καταστήματα: 2753360201, Email:epidavr@otenet.gr

Κ.Ε.Π. Λυγουριού: 2753360122 & 2753360117, Email:d.asklipieiou@kep.gov.gr

Κ.Ε.Π. Νέας Επιδαύρου: 2753097098, Email:d.epidavrou@kep.gov.gr

Κ.Ε.Π. Λυγουριού: 2753360122 & 2753360157, Email:d.asklipieiou@kep.gov.gr

Κ.Ε.Π. Νέας Επιδαύρου: 2753097098, Email:d.epidavrou@kep.gov.gr

Τηλέφωνο: 2753097098

Email:d.epidavrou@kep.gov.gr

Προϊσταμένη: 2753360112
Πρωτόκολλο: 2753360118
Δημοτολόγιο: 2753360115

Email:dimasc@otenet.gr

Προϊσταμένη: 2753360120
Μισθοδοσία: 2753360114
Έσοδα-Χρηματικά Εντάλματα: 2753360127
Ταμείο: 2753360121

Email:dimasc@otenet.gr

Μηχανικοί: 2753360116
&: 2753360119
Email:dimasc@otenet.gr

Δ.Ε. Ασκληπιείου: 2753360118

Δ.Ε. Επιδαύρου:2753360201

Email:dimasc@otenet.gr

2753360115, 2753360123

Ανταποκριτής ΕΛΓΑ (Δ.Ε. Ασκληπιείου): 2753360115

Ανταποκριτής ΕΛΓΑ (Δ.Ε. Επιδαύρου): 2753360123

Email:dimasc@otenet.gr

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο