Διαγωνισμοί|

Για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Έλεγχος ορκωτών λογιστών των οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2015, 2016, 2017».

Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο