Ανακοινώσεις|

kep

???? ??? ??? ?? ????? ??? 1 ??????????? ??? 16 ??????? 2012 ? ????????? ???? ??????????? ????????? ?????????, ??????? ?? ????? ????????? ??????? ??? ??????????? ?????????? ??????????? ????????????? ??? ??????.

Με την εγκύκλιο καλούνται να καταγραφούν οι δικαιούχοι επιδόματος αναπηρίας (τυφλότητας, κωφαλαλίας, τετραπληγίας, παραπληγίας, ακρωτηριασμού σε ασφαλισμένους του Δημοσίου και ανασφάλιστους, βαριάς νοητικής καθυστέρησης, εγκεφαλικής παράλυσης, βαριάς αναπηρίας, συγγενoύς αιμολυτικής αναιμίας, συγγενούς αιμορραγικής διάθεσης, ΣΕΑΑ, νόσου του Χάνσεν και επιδόματος κίνησης), απροστάτευτων ανηλίκων, ομογενών, στεγαστικής συνδρομής συνταξιούχων υπερηλίκων ΟΓΑ, διατροφικού νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων.
Η απογραφή ξεκινά την 1 Φεβρουαρίου 2012 και λήγει στις 16 Μαρτίου 2012. Οι δικαιούχοι προσέρχονται στα ΚΕΠ ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους στις ακόλουθες ημερομηνίες:
Από Α έως Ι: μεταξύ 1/2/2011 έως 15/2/2012
Από Κ έως Ο: μεταξύ 15/2/2012 έως 29/2/2012
Από Π έως Ω: μεταξύ 1/3/2012 έως 16/3/2012
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο ΚΕΠ ηλεκτρονική αίτηση και να επιδείξουν στον υπάλληλο του ΚΕΠ τα παρακάτω έγγραφα:

– Έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητάς του.
– Το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικ. Έτους 2010 ή 2011 ή βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
– Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
– Επίδειξη της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού πληρωμών ή αντίστοιχης κάρτας του λογαριασμού ή απλού φωτοαντίγραφου αυτών, που θα τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα ή γραφείο ταχυδρομικών επιταγών (ΕΛΤΑ) με δικαίωμα επιλογής από τον δικαιούχο, όπου θα αναγράφεται ο αριθμός IBAN.
– Αναγνωριστική απόφαση δικαιούχου του δήμου ή περιφέρειας ή νομαρχίας σχετικά με τη χορήγηση του επιδόματος.
– Απόκομμα πληρωμής επιδόματος από τα ΕΛΤΑ για όσους δικαιούχους το διαθέτουν.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο