Ανακοινώσεις|

egainia2

??????????? ???????? ??? ?? ??? ???????? ????

?? ????????? ???? ??? ?????? ??? ?????????? ??? ??? ???????????? ???? ?????????. ??? ???? ?? ???????? ???????????? ??? ???????? ???????? ???? ??? ??? ?????????? ????????????? ???????? ?????.

Όλοι εμείς αιρετοί και πολίτες, οφείλουμε ενώνοντας τις δυνάμεις μας να αναδείξουμε με τον καλύτερο τρόπο εντός και εκτός συνόρων την ιδιαιτερότητα που εκπέμπει αυτός ο τόπος.
Μέσω της νέας διοικητικής δομής του προγράμματος «Καλλικράτης» οι δυνατότητες για την ευρύτερη περιοχή είναι μεγάλες,. Καθήκον έχουμε να τις αξιοποιήσουμε προκειμένου να υλοποιήσουμε κοινά οράματα και στόχους ευαισθητοποιώντας σ’ αυτή τη διαδικασία ταυτόχρονα και όλους τους δημότες.
Η ιστοσελίδα του δήμου μας στοχεύει στη δημιουργία μιας αμφίδρομης επικοινωνίας (δημοτών και δημοτικής αρχής) σκοπεύοντας στην ενεργή συμμετοχή, στην ελευθερία έκφρασης του πολίτη και στη σωστή ενημέρωση.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο